top of page

 Pełna świadomość wynikająca z wiedzy o historii eksploatacji maszyn i oceny ich aktualnego stanu technicznego pozwala na lepszą kontrolę podczas nieprzerwanego użycia. To szczególnie ważne zarówno        z ekonomicznego punktu widzenia, jak i wziąwszy pod uwagę kwestie bezpieczeństwa i organizacji pracy. Określenie żywotności urządzeń transportu bliskiego to ważna procedura przy zarządzaniu parkiem maszynowym przedsiębiorstwa, które opiera swoją produkcję lub usługi na wykorzystaniu urządzeń UTB. Naszym zadaniem będzie wykonanie kompleksowej analizy dostępnych danych technicznych, dokumentacji i wszystkich źródeł, które pozwolą oszacować stan maszyn i ich przydatność do dalszej pracy.

    Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą firmy Liquidus.pl związaną z określaniem resursu urządzeń.

Naszym celem jest podniesienie  niezawodności eksploatacji urządzeń poprzez  wdrażanie nowych technologii naprawy, oceny stanu technicznego oraz weryfikacji elementów wpływających na żywotność i bezpieczeństwo urządzeń eliminując tym samym przestoje powodowane awariami na skutek intensywnej eksploatacji. Wysoka jakość świadczonych usług gwarantuje niezawodność pracy urządzeń, rzetelne terminy realizacji oraz pełną transparentność usług.

Resurs według Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych, dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego i przepisów UTD (Urząd Dozoru Technicznego) jest więc nie tylko obowiązkiem w świetle prawa. Jego rzetelne sporządzenie, mające na celu określenie żywotności sprzętu UTB, leży w interesie wszystkich osób, które odpowiadają za ich obsługę, konserwację i prawidłowe działanie. Skrupulatne monitorowanie i nieustanna modernizacja parku maszyn, suwnic i dźwigów zagwarantuje ciągłość produkcji i brak późniejszych kłopotów związanych z  awariami, przestojami, okresowymi przerwami montażu czy usług. To ważny krok na drodze do zapewnienia firmie pola do dynamicznego rozwoju. Określanie żywotności sprzętu zgodnie z kryteriami UDT to sposób na pełny sukces przedsiębiorstwa świadomego swoich celów i założeń. Naszym zadaniem jest zapewnienie Państwu technologicznego wsparcia

i rzetelnego sporządzenia dokumentacji technicznej zgodnej z wytycznymi.

storage-1209059_1280.jpg

Podstawa prawna

gear-3823930_1280.jpg

Typy urządzeń

Firefighter on the firetruck  boom durin

Oferta dla Straży Pożarnych

Projektowane przepisy z zakresu UTB mają za zadanie uregulowanie obszaru eksploatacji urządzeń z niewiadomą historią eksploatacji jak również przebiegiem, przy zachowaniu akceptowalnego stopnia bezpiecznego funkcjonowania tego typu urządzeń.

Nadrzędnym celem wprowadzenia oceny stanu technicznego urządzeń było zapewnienie akceptowalnego stopnia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń oraz obsługujących ich operatorów.

Wykonujemy ocenę stanu technicznego oraz resurs urządzeń będących na wyposażeniu Państwowych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych

z uwzględnieniem specyficznych  warunków pracy.

bottom of page