Na podstawie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku w sprawie warunków dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego przeprowadza się ocenę stanu technicznego urządzeń oraz innych działań zmierzających do zachowania poziomu bezpieczeństwa urządzeń oraz obsługujących je osób do których należy wymienić m.in.: podesty ruchome, żurawie, suwnice, dźwigniki, wózki jezdniowe podnośnikowe, dźwigi, układnice, etc.

    Kompletny wykaz urządzeń wraz z wytycznymi rodzaju i zakresu obsługi technicznej został przedstawiony

Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

 

Copyright © 2020 LIQUIDUS