top of page

      Na podstawie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku w sprawie warunków dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego przeprowadza się ocenę stanu technicznego urządzeń oraz innych działań zmierzających do zachowania poziomu bezpieczeństwa urządzeń oraz obsługujących je osób do których należy wymienić m.in.: podesty ruchome, żurawie, suwnice, dźwigniki, wózki jezdniowe podnośnikowe, dźwigi, układnice, etc.

    Kompletny wykaz urządzeń wraz z wytycznymi rodzaju i zakresu obsługi technicznej został przedstawiony

Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

 

wózek widlowy

wózek widlowy

zuraw

zuraw

technical-drawing-3324368_1280

technical-drawing-3324368_1280

open-end-wrench-2452245_1280

open-end-wrench-2452245_1280

sunset-219354_1280

sunset-219354_1280

container-gantry-crane-3398378_1280

container-gantry-crane-3398378_1280

forklift-2660508_1280

forklift-2660508_1280

podest_bumar

podest_bumar

bottom of page