top of page

Zapraszamy do zapoznania się z naszą oferta dotyczącą określania resursu maszyn i urządzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw

i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176). 

Wykonujemy ocenę stanu technicznego pojazdów specjalistycznych w tym podestów ruchomych, nośników kontenerowych, żurawi przewoźnych i innych urządzeń Urządzeń Transportu Bliskiego będących na wyposażeniu Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych z uwzględnieniem charakterystyki i warunków pracy.

Obecnie nasza oferta obejmuje wykonanie oceny stanu technicznego z uwzględnieniem:

  • specyfiki pracy

  • stanu technicznego

  • oceny konstrukcji i mechanizmów

  • właściwej konserwacji

  • wieku urządzenia 

Ocena stanu technicznego pozwoli rzetelnie oszacować stan techniczny urządzenia oraz przewidzieć wydatki związane z bieżącą eksploatacją.

Firefighter on the firetruck  boom durin
bottom of page