top of page

Materiały

Wartości resursu należy określać na podstawie parametrów i częstotliwości pracy. 

Wyliczenia  arkusza pozwalają  na zorientowanie się co do czasu pozostałego

do przeglądu  głównego urządzenia.

Zaleca się aby określenie żywotności- resursu zostało powierzone osobom 

o odpowiedniej praktyce i wiedzy inżynierskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą.

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres resurs@liquidus.pl

bottom of page